Verksamhetsplan för Föreningen för bruna bönor på Öland år 2009

EU har i brev den april 2009 begärt in kompletteringar till föreningens ansökan om Skyddad Geografisk Beteckning för Bruna bönor från Öland. Föreningens sekreterare kommer att ansvara för att föreningen senast den 5 augusti lämnar ett svar med de kompletteringar som behövs.

Övriga aktiviteter för 2009

A) Översätta svensk bönbroschyr till engelska samt trycka den
Översätta och utvidga informationen i en befintligt svensk broschyr om bruna bönor (Sveriges mest beresta böna?) till engelska i syfte att ha som internationellt informationsmaterial. Broschyren trycks därefter i ett lämpligt antal exemplar för att använda i internationell marknadsföring och till utländska turister. Arbetet slutförs under sommaren 2009. Värdet av insatsen uppgår till 75 000 SEK inklusive moms och finansieras av Sparbanksstiftelsen Öland.

B) Deltaga på Borgeby fältdagar 24-25 juni 2009
Under Borgeby fältdagar i Skåne 24-25 juni kommer Bruna bönföreningens sekreterare att informera om bruna bönor samt andra bönor till lantbrukare, företagare och allmänhet. Ungefär 1500 broschyrer med recept på rätter med bruna bönor kommer att delas ut. Tidigare år har fältdagarna besökts av ca 11 000 personer och i år beräknas deltagarantalet bli 12 000. Värdet av insatsen uppgår till ca 25 000 SEK exklusive moms och finansieras av Hushållningssällskapet Malmöhus och JTI. KOTP tillhandahåller broschyrer.

C) Skapa Bruna bönans dag
Tisdagen den 22:e september lanseras som Bruna bönans dag. Vi har genom Slow Food Svenska Arkkommissionen etablerat en kontakt med Björn Hellberg och hans hustru (Från TV-programmet ?På spåret?) som erbjudit sig att bli en form av dragplåster/frontfigur  för aktiviteter rörande bruna bönor.

På Bruna bönans dag avser vi bl a arrangera en bönlunch för medierepresentanter och inbjudna gäster för livsmedelssveriges aktörer och utvalda offentliga aktörer. Vi avser också att genomföra en Bönsafari hos två olika bönodlare och tillsammans med erkända kockar visa på möjligheterna att utveckla råvaran till fler produkter än den klassiska maträtten bruna bönor med fläsk. Denna resa skall i sitt upplägg delvis att hämta inspiration från Findus sk Ärtsafaris i Skåne.

Hemsida från Internetavdelningen | Cookies