Bönodling på Öland - den historiska bakgrunden

Litteraturen om de bruna bönornas ursprung och användning i Sverige är begränsad. I kontakt med prof. Emeritus Jan-Öjvind Svahn, Lunds universitet via förlaget Historiska Media, Lund har erhållits följande:
Om bruna bönor i Sverige är ej mycket med historisk vinkling skrivet. Men det finns en del att läsa i Gastronomisk Kalender 1984, s. 116-117, samt i min Mathistorisk uppslagsbok under rubriken Bruna bönor.
Gastronomisk kalender (1984) anger att bruna bönor blev en vanlig maträtt, främst på större festmiddagar som julbord eller bröllopsmiddagar, under mitten av 1800-talet. Själva användningen av maträtten bruna bönor synes inte vara knuten till något speciellt landskap.
Bruna bönor har odlats på Öland sedan slutet av 1800-talet. De första beläggen för odling finns i tryckta källor från 1884. Muntliga belägg för bönodling på Öland finns dokumenterade bland annat genom intervju i oktober 2006 av Fred Åstrand (Mörbylilla 1090, 380 65 Degerhamn) som uppger att han 1938 utsådde bruna bönor på gården i Mörbylilla. Dessa bönor härstammade från utsäde odlat på Öland 1937.
Den första namngivna bönsorten som bevisligen odlats på Öland är Stella I, marknadsförd 1927 (Alvelid & Bengtsson, 1969). Därefter har ytterligare sorter introducerats

Hemsida från Internetavdelningen | Cookies