Den bruna bönan behöver din hjälp!

Torkning på fält

Den öländska bönodlingen har många kvaliteter, men behöver din hjälp. Föreningen för Bruna Bönor från Öland vill bättre kunna dokumentera odlingen och de kunskaper som finns kring den öländska bönan.

Vi söker kontakt med odlare/gårdar/organisationer som t. ex. har:

  • bevarade gårdsarkiv där bönor på något sätt är dokumenterat (sparat gamla leveransnotor, skördemätningar, köpekontrakt på bönutsäde, provodlingsdokumentation m.m.).
  • har en lång och gärna obruten tradition med bönodling, och som kan ge muntliga upplysningar via korta intervjuer.
  • erhållit belöningar, utmärkelser, deltagit i utställningar med bönor.
  • bevarat dokument eller foton som visar på odling av bönor på Öland.
  • själva har kvar äldre sorter, odlingsrekommendationer eller frökataloger från perioden 1900-1950.
  • muntliga eller skriftliga belägg för bönodling på Öland.

Den information vi får av er används för att generellt styrka att bönodling har gamla traditioner på Öland, berättar hur man odlar bönor och styrker bönornas särart.

Ring eller skriv till oss! Om du har material som vi kan taga del av, kopiera eller låna, besöker vi dig gärna!

Kontaktperson: Fredrik Fogelberg
telefon dagtid 010-516 69 08
e-post Fredrik.Fogelberg@jti.se
JTI, box 7033, 750 07 Uppsala

Hemsida från Internetavdelningen | Cookies