Verksamhetsplan för 2011 för Föreningen för Bruna Bönor från Öland

Under 2011 kommer vi att utveckla Bruna bönans dag dvs de dagar då föreningen visar bönodling och vilka produkter man kan göra av bönan. Vi avser t ex bjuda in en kock för att på denna dag laga några intressanta bönrätter.

Vi kommer också att arbeta med vår nya förpackning, som skall skrivas på svenska och marknadsföras gentemot butik och konsument.

Medlemsrekrytering är viktigt. Föreningen behöver en större bas att stå på för at kunna driva frågor och för att kunna fördela arbetsuppgifter på fler händer. Rekrytering av nya medlemmar står således i fokus 2011.

Vi kommer att påbörja insamlingen av medel för att 2012 återigen deltaga på Salone del Gustomässan i Italien. Et sådant deltagande kostar ca 100 000 SEK inklusive resor och boende, men är mycket viktigt ur marknadsföringssynpunkt. En speciell arbetsgrupp kommer att bildas med syfte att leta sponsring.

BBÖ kommer att så lång möjligt deltaga i den forskning kring odlingsteknik av bruna bönor som startar 2011, där bl a ny såteknik skall provas.

Hemsida från Internetavdelningen | Cookies